نيك فايل

نيك فايل

نیک فایل - دانلود پاورپوينت مدل هاي ارزشيابي اوراق بهادار با مثالهاي تشريحي بصورت آني

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان مدل هاي ارزشيابي اوراق بهادار در حجم 48 اسلايد همراه با تصاوير، توضيحات كامل و مثالهاي تشريحي ويژه ارائه كلاسي درسهاي مهندسي مالي، مديريت سرمايه گذاري و تصميم گيري در مسائل مالي رشته هاي حسابداري و مديريت مالي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري
توضيحات كامل و دانلود

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت مدل هاي ارزشيابي اوراق بهادار با مثالهاي تشريحي

بازدید :      ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۷:۱۹:۰۳     ياسر

دانلود پاورپوينت مدل هاي ارزشيابي اوراق بهادار با مثالهاي تشريحي

نیک فایل - دانلود پروژه استاندارد حسابرسي با نتايج كار كارشناس بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت استاندارد حسابرسي شماره 62: استفاده از نتايج كار كارشناس} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت استاندارد حسابرسي شماره 62: استفاده از نتايج كار كارشناس

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان استاندارد حسابرسي شماره 62 استفاده از نتايج كار كارشناس در حجم 12 اسلايد همراه با توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درسهاي حسابرسي در مقطع كارشناسي و حسابرسي پيشرفته در مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري

==============

دانلود پاورپوينت استاندارد حسابرسي شماره 62: استفاده از نتايج كار كارشناس

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پروژه استاندارد حسابرسي با نتايج كار كارشناس

بازدید :      ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۲:۱۸:۱۸     ياسر

دانلود پروژه استاندارد حسابرسي با نتايج كار كارشناس

نیک فایل - دانلود پروژه تئوري بدهي ها و حقوق صاحبان سهام بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت تئوري بدهي ها و حقوق صاحبان سهام} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت تئوري بدهي ها و حقوق صاحبان سهام

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان تئوري بدهيها وحقوق صاحبان سهام در حجم 54 اسلايد همراه باتصاوير و توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درس تئوري حسابداري رشته حسابداري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

==============

دانلود پاورپوينت تئوري بدهي ها و حقوق صاحبان سهام

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پروژه تئوري بدهي ها و حقوق صاحبان سهام

بازدید :      ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۲:۱۷:۳۰     ياسر

دانلود پروژه تئوري بدهي ها و حقوق صاحبان سهام

نیک فایل - دانلود پاورپوينت استقلال در حسابرسي بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت بررسي استقلال درحسابرسي} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت بررسي استقلال درحسابرسي

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان بررسي استقلال درحسابرسي در حجم 16 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درسهاي حسابرسي در مقطع كارشناسي و حسابرسي پيشرفته در مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري

==============

دانلود پاورپوينت بررسي استقلال درحسابرسي

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت استقلال در حسابرسي

بازدید :      ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۲:۱۶:۵۴     ياسر

دانلود پاورپوينت استقلال در حسابرسي

نیک فایل - دانلود پاورپوينت پارادايم هاي گوناگون حسابداري بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت پارادايم هاي گوناگون حسابداري} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت پارادايم هاي گوناگون حسابداري

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان پارادايم هاي گوناگون حسابداري در حجم 40 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درس تئوري حسابداري رشته حسابداري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

==============

دانلود پاورپوينت پارادايم هاي گوناگون حسابداري

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت پارادايم هاي گوناگون حسابداري

بازدید :      ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۲:۱۶:۲۸     ياسر

دانلود پاورپوينت پارادايم هاي گوناگون حسابداري

نیک فایل - دانلود پاورپوينت استاندارد تداوم فعاليت بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت استاندارد57: تداوم فعاليت} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت استاندارد57: تداوم فعاليت

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان استاندارد57 تداوم فعاليت در حجم 17 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درسهاي حسابرسي در مقطع كارشناسي و حسابرسي پيشرفته در مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري

==============

دانلود پاورپوينت استاندارد57: تداوم فعاليت

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت استاندارد تداوم فعاليت

بازدید :      ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۲:۱۶:۰۰     ياسر

دانلود پاورپوينت استاندارد تداوم فعاليت

نیک فایل - دانلود پاورپوينت تدوين سياستهاي حسابداري بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت تدوين سياستهاي حسابداري} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت تدوين سياستهاي حسابداري

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان تدوين سياستهاي حسابداري در حجم 32 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درسهايحسابرسي در مقطع كارشناسي و حسابرسي پيشرفته در مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري

==============

دانلود پاورپوينت تدوين سياستهاي حسابداري

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت تدوين سياستهاي حسابداري

بازدید :      ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۲:۱۵:۲۳     ياسر

دانلود پاورپوينت تدوين سياستهاي حسابداري

نیک فایل - دانلود پروژه صورت سود و زيان، درآمد ، هـزينه بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت صورت سود و زيان، درآمد ، هـزينه} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت صورت سود و زيان، درآمد ، هـزينه

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان صورت سود و زيان، درآمد ، هـزينه در حجم 45 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درس تئوري حسابداري رشته حسابداري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

==============

دانلود پاورپوينت صورت سود و زيان، درآمد ، هـزينه

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پروژه صورت سود و زيان، درآمد ، هـزينه

بازدید :      ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۲:۱۴:۵۹     ياسر

دانلود پروژه صورت سود و زيان، درآمد ، هـزينه

نیک فایل - دانلود پروژه نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري دولتي بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري دولتي} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري دولتي

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري دولتي در حجم 19 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درس حسابداري دولتي رشته حسابداري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

==============

دانلود پاورپوينت نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري دولتي

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پروژه نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري دولتي

بازدید :      ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۲:۱۴:۲۰     ياسر

دانلود پروژه نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري دولتي

نیک فایل - دانلود پاورپوينت استاندارد ارزيابي رعايت قوانين و مقررات حسابرسي بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت استاندارد حسابرسي شماره25: ارزيابي رعايت قوانين و مقررات} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت استاندارد حسابرسي شماره25: ارزيابي رعايت قوانين و مقررات

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان استاندارد حسابرسي 25 ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حجم 20 اسلايد همراه با توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درسهاي حسابرسي در مقطع كارشناسي و حسابرسي پيشرفته در مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري

==============

پاورپوينت استاندارد حسابرسي شماره25: ارزيابي رعايت قوانين و مقررات

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت استاندارد ارزيابي رعايت قوانين و مقررات حسابرسي

بازدید :      ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۰۲:۱۳:۴۰     ياسر

دانلود پاورپوينت استاندارد ارزيابي رعايت قوانين و مقررات حسابرسي

   آخرین مطالب ارسالی

جدید     دانلود تحقيق تاثير رابطه والدين بر تربيت فرزندان
    دانلود تحقيق حقوق بيمه هاي دريايي
    دانلود تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران
    مقاله اخلاق و معاشرت در خانواده
    مقاله شناخت گناه ، آثار و ارزيابي گناه انديشه و عمل
    مقاله حضرت مهدي، ظهور امام زمان و مهدويت در اديان مختلف
    دانلود مقاله بررسي انقلاب اسلامي
    دانلود مقاله راهكارهاي همكاري هوشمندان
    دانلود پروژه طراحي يك وب سايت
    دانلود تحقيق فلسفه احكام و اعمال حج از منظر آيات و روايات

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان