نيك فايل

نيك فايل

نیک فایل - دانلود پاورپوينت جا به جايي، ترك كار و انضباط كار بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت جا به جايي، ترك كار و انضباط كار} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت جا به جايي، ترك كار و انضباط كار

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان جابه جايي، ترك كار و انضباط كار در حجم 23 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درسهاي مديريت منابع انساني و مديريت منابع انساني پيشرفته رشته هاي مجموعه مديريت در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

==============

پاورپوينت جا به جايي، ترك كار و انضباط كار

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت جا به جايي، ترك كار و انضباط كار

بازدید :      ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۱۰:۲۰:۰۴     ياسر

دانلود پاورپوينت جا به جايي، ترك كار و انضباط كار

نیک فایل - دانلود پاورپوينت نظام نگهداري منابع انساني بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت نظام نگهداري منابع انساني (فصل پنجم كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار تأليف دكتر ناصر ميرسپاسي)} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت نظام نگهداري منابع انساني (فصل پنجم كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار تأليف دكتر ناصر ميرسپاسي)

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي فصل پنجم كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار تأليف دكتر ناصر ميرسپاسي با عنوان نظام نگهداري منابع انساني در حجم 25 اسلايد همراه باتوضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درسهاي مديريت منابع انساني و مديريت منابع انساني پيشرفته رشته هاي مجموعه مديريت در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

==============

پاورپوينت نظام نگهداري منابع انساني (فصل پنجم كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار تأليف دكتر ناصر ميرسپاسي)

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت نظام نگهداري منابع انساني

بازدید :      ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۱۰:۱۹:۲۶     ياسر

دانلود پاورپوينت نظام نگهداري منابع انساني

نیک فایل - دريافت پاورپوينت نظام روابط كار . مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت نظام نظام روابط كار (فصل هفتم كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار تأليف دكتر ناصر ميرسپاسي)} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت نظام نظام روابط كار (فصل هفتم كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار تأليف دكتر ناصر ميرسپاسي)

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي فصل هفتم كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار تأليف دكتر ناصر ميرسپاسي با عنوان نظام روابط كار در حجم 18 اسلايد همراه باتوضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درسهاي مديريت منابع انساني و مديريت منابع انساني پيشرفته رشته هاي مجموعه مديريت در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

==============

پاورپوينت نظام نظام روابط كار (فصل هفتم كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار تأليف دكتر ناصر ميرسپاسي)

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دريافت پاورپوينت نظام روابط كار . مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار

بازدید :      ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۱۰:۱۹:۰۰     ياسر

دريافت پاورپوينت نظام روابط كار . مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار

نیک فایل - دانلود پروپوزال طراحي وبسايت با تعرفه طراحي بخشهاي مختلف آن بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {نمونه پروپوزال طراحي وبسايت با توجه به تعرفه ي طراحي بخشهاي مختلف آن} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.نمونه پروپوزال طراحي وبسايت با توجه به تعرفه ي طراحي بخشهاي مختلف آن

توضيحات كوتاه:

نمونه اي ازيك پروپوزال تهيه شده از سمت شركت طراح سايت براي كارفرما و صاحب وبسايت و سفارش دهنده ي وبسايت جزييات وبسايتي كامل كه شامل اكثرامكانات يك وبسايت فروشگاي وغيره را درآن ميتوان ديد باتوجه به هزينه طراحي

==============

نمونه پروپوزال طراحي وبسايت با توجه به تعرفه ي طراحي بخشهاي مختلف آن

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پروپوزال طراحي وبسايت با تعرفه طراحي بخشهاي مختلف آن

بازدید :      ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۱۰:۱۸:۱۱     ياسر

دانلود پروپوزال طراحي وبسايت با تعرفه طراحي بخشهاي مختلف آن

نیک فایل - دانلود مقاله اختلال اضطراب و فوبياي اجتماعي بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {شاخت و درمان اختلال اضطراب و فوبياي اجتماعي} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.شاخت و درمان اختلال اضطراب و فوبياي اجتماعي

توضيحات كوتاه:

كتاب درمان شناختي اختلال فوبياي اجتماعي مرجعي كامل در ارتباط باشناخت و بررسي بيماري ترس از اجتماع در بيماران مضطرب و بيماراني كه دچار اختلالت روحي همراه باترس و حملات اضطرابي بعلاوه ي ترس از حضور دراجتماع

==============

شاخت و درمان اختلال اضطراب و فوبياي اجتماعي

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود مقاله اختلال اضطراب و فوبياي اجتماعي

بازدید :      ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۱۰:۱۷:۳۶     ياسر

دانلود مقاله اختلال اضطراب و فوبياي اجتماعي

نیک فایل - دانلود مقاله مشخصات و استاندارهاي آب آشاميدني بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {مشخصات واستاندارهاي آب آشاميدني} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.مشخصات واستاندارهاي آب آشاميدني

توضيحات كوتاه:

دراين مقاله ويژگيهاي شيميايي يك آب آشاميدني سالم و روشهاي اندازه گيري بتفصيل آمده است

==============

مشخصات واستاندارهاي آب آشاميدني

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود مقاله مشخصات و استاندارهاي آب آشاميدني

بازدید :      ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۱۰:۱۷:۱۰     ياسر

دانلود مقاله مشخصات و استاندارهاي آب آشاميدني

نیک فایل - دانلود پاورپوينت انواع اوراق بهادار . مديريت سرمايه گذاري بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت انواع اوراق بهادار (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري)} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت انواع اوراق بهادار (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري)

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان انواع اوراق بهادار در حجم 33 اسلايد همراه با نمودار، تصاوير و توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري رشته هاي حسابداري و مديريت مالي در مقطع كارشناسي ارشد

==============

پاورپوينت انواع اوراق بهادار (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري)

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت انواع اوراق بهادار . مديريت سرمايه گذاري

بازدید :      ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۱۰:۱۳:۵۵     ياسر

دانلود پاورپوينت انواع اوراق بهادار . مديريت سرمايه گذاري

نیک فایل - دانلود پروژه تحليل وضعيت كلان اقتصادي و صنعت . مديريت سرمايه گذاري بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {تحليل وضعيت كلان اقتصادي و صنعت (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري)} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.تحليل وضعيت كلان اقتصادي و صنعت (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري)

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان تحليل وضعيت كلان اقتصادي و صنعت در حجم 20 اسلايد همراه با توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري رشته هاي حسابداري و مديريت مالي در مقطع كارشناسي ارشد

==============

تحليل وضعيت كلان اقتصادي و صنعت (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري)

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پروژه تحليل وضعيت كلان اقتصادي و صنعت . مديريت سرمايه گذاري

بازدید :      ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۱۰:۱۲:۰۵     ياسر

دانلود پروژه تحليل وضعيت كلان اقتصادي و صنعت . مديريت سرمايه گذاري

نیک فایل - دانلود پاورپوينت مفاهيم ريسك و بازده - مديريت سرمايه گذاري بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت مفاهيم ريسك و بازده (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري)} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت مفاهيم ريسك و بازده (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري)

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان مفاهيم ريسك و بازده در حجم 35 اسلايد همراه با نمودار، تصاوير و توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري رشته هاي حسابداري و مديريت مالي در مقطع كارشناسي ارشد

==============

پاورپوينت مفاهيم ريسك و بازده (ويژه ارائه كلاسي درس مديريت سرمايه گذاري)

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت مفاهيم ريسك و بازده - مديريت سرمايه گذاري

بازدید :      ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۱۰:۱۱:۲۶     ياسر

دانلود پاورپوينت مفاهيم ريسك و بازده - مديريت سرمايه گذاري

نیک فایل - دانلود پاورپوينت كتاب تئوري سازمان؛ مدرن، نمادين-تفسيري و پست مدرن بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت كتاب تئوري سازمان؛ مدرن، نمادين-تفسيري و پست مدرن تأليف ماري جوهچ ترجمه دكتر حسن دانايي فرد} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت كتاب تئوري سازمان؛ مدرن، نمادين-تفسيري و پست مدرن تأليف ماري جوهچ ترجمه دكتر حسن دانايي فرد

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت كتاب تئوري سازمان؛ مدرن، نمادينتفسيري و پست مدرن تأليف ماري جوهچ ترجمه دكتر حسن دانايي فرد در حجم 158 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل

==============

پاورپوينت كتاب تئوري سازمان؛ مدرن، نمادين-تفسيري و پست مدرن تأليف ماري جوهچ ترجمه دكتر حسن دانايي فرد

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت كتاب تئوري سازمان؛ مدرن، نمادين-تفسيري و پست مدرن

بازدید :      ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶     ۱۰:۱۰:۵۳     ياسر

دانلود پاورپوينت كتاب تئوري سازمان؛ مدرن، نمادين-تفسيري و پست مدرن

   آخرین مطالب ارسالی

جدید     دانلود تحقيق تاثير رابطه والدين بر تربيت فرزندان
    دانلود تحقيق حقوق بيمه هاي دريايي
    دانلود تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران
    مقاله اخلاق و معاشرت در خانواده
    مقاله شناخت گناه ، آثار و ارزيابي گناه انديشه و عمل
    مقاله حضرت مهدي، ظهور امام زمان و مهدويت در اديان مختلف
    دانلود مقاله بررسي انقلاب اسلامي
    دانلود مقاله راهكارهاي همكاري هوشمندان
    دانلود پروژه طراحي يك وب سايت
    دانلود تحقيق فلسفه احكام و اعمال حج از منظر آيات و روايات

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان