نيك فايل

نيك فايل

نیک فایل - دانلود پرسشنامه شاخص روابط با همسالان هادسون 1992 بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {شاخص روابط باهمسالان هادسون 1992 (IPR)} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.شاخص روابط باهمسالان هادسون 1992 (IPR)

توضيحات كوتاه:

شاخص روابط با همسالان (IPR) توسط والتر دبيلو هادسون (1992) ساخته شده است كه از 25 گويه تشكيل شده است كه به منظور سنجش روابط و مشكلات با همسالان بكار مي رود نمره گذاري پرسشنامه به صورت طيف ليكرت 7 نقطه اي مي باشد كه براي گزينه هاي «هرگز»، «خيلي به ندرت»، «كمي»، «گاهي اوقات»، «اغلب اوقات»، «تقريباً اكثر اوقات» و «هميشه» به ترتيب امتيازات 1، 2، 3،

==============

شاخص روابط باهمسالان هادسون 1992 (IPR)

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پرسشنامه شاخص روابط با همسالان هادسون 1992

بازدید :      ۲۲ خرداد ۱۳۹۶     ۱۲:۵۰:۲۰     ياسر

دانلود پرسشنامه شاخص روابط با همسالان هادسون 1992

نیک فایل - دانلود پاورپوينت انضباط در سازمان بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت انضباط در سازمان} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت انضباط در سازمان

توضيحات كوتاه:

پاورپوينت انضباط در سازمان

==============

پاورپوينت انضباط در سازمان

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت انضباط در سازمان

بازدید :      ۲۲ خرداد ۱۳۹۶     ۱۲:۴۶:۵۹     ياسر

دانلود پاورپوينت انضباط در سازمان

نیک فایل - دانلود پاورپوينت روانشناسي رشد بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت روان شناسي رشد 1} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت روان شناسي رشد 1

توضيحات كوتاه:

پاورپوينت روان شناسي رشد 1

==============

پاورپوينت روان شناسي رشد 1

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت روانشناسي رشد

بازدید :      ۲۲ خرداد ۱۳۹۶     ۱۲:۴۶:۰۶     ياسر

دانلود پاورپوينت روانشناسي رشد

نیک فایل - دانلود پرسشنامه آزمون حافظه وكسلر بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پرسشنامه آزمون حافظه وكسلر} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پرسشنامه آزمون حافظه وكسلر

توضيحات كوتاه:

پرسشنامه آزمون حافظه وكسلر

==============

پرسشنامه آزمون حافظه وكسلر

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پرسشنامه آزمون حافظه وكسلر

بازدید :      ۲۲ خرداد ۱۳۹۶     ۱۲:۴۵:۰۹     ياسر

دانلود پرسشنامه آزمون حافظه وكسلر

نیک فایل - دانلود پروژه معماري زندگينامه لوئيس ساليوان بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت زندگينامه لوئيس ساليوان} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت زندگينامه لوئيس ساليوان

توضيحات كوتاه:

پاورپوينت زندگينامه لوئيس ساليوان

==============

پاورپوينت زندگينامه لوئيس ساليوان

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پروژه معماري زندگينامه لوئيس ساليوان

بازدید :      ۲۲ خرداد ۱۳۹۶     ۱۲:۴۴:۰۲     ياسر

دانلود پروژه معماري زندگينامه لوئيس ساليوان

نیک فایل - دانلود پاورپوينت معماري زندگي بهرام شيردل بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پاورپوينت نگاهي به زندگي بهرام شيردل} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پاورپوينت نگاهي به زندگي بهرام شيردل

توضيحات كوتاه:

پاورپوينت نگاهي به زندگي بهرام شيردل

==============

پاورپوينت نگاهي به زندگي بهرام شيردل

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت معماري زندگي بهرام شيردل

بازدید :      ۲۲ خرداد ۱۳۹۶     ۱۲:۴۳:۰۷     ياسر

دانلود پاورپوينت معماري زندگي بهرام شيردل

نیک فایل - دانلود مقاله مباني نظري تجربه پرداخت يارانه ها در كشورها بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {مقاله مروري بر مباني نظري و مطالعه تجربه پرداخت يارانه ها در برخي از كشورها} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.مقاله مروري بر مباني نظري و مطالعه تجربه پرداخت يارانه ها در برخي از كشورها

توضيحات كوتاه:

مقاله مروري بر مباني نظري و مطالعه تجربه پرداخت يارانه ها در برخي از كشورها

==============

مقاله مروري بر مباني نظري و مطالعه تجربه پرداخت يارانه ها در برخي از كشورها

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود مقاله مباني نظري تجربه پرداخت يارانه ها در كشورها

بازدید :      ۲۲ خرداد ۱۳۹۶     ۱۲:۴۲:۰۸     ياسر

دانلود مقاله مباني نظري تجربه پرداخت يارانه ها در كشورها

نیک فایل - دانلود مقاله معنا و هجا در زبانشناسي بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {مقاله بررسي معنا و هجا در زبان شناسي} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.مقاله بررسي معنا و هجا در زبان شناسي

توضيحات كوتاه:

مقاله بررسي معنا و هجا در زبان شناسي

==============

مقاله بررسي معنا و هجا در زبان شناسي

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود مقاله معنا و هجا در زبانشناسي

بازدید :      ۲۲ خرداد ۱۳۹۶     ۱۲:۴۰:۳۴     ياسر

دانلود مقاله معنا و هجا در زبانشناسي

نیک فایل - دانلود مقاله كيفر زدايي اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {مقاله كيفر زدايي از اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.مقاله كيفر زدايي از اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي

توضيحات كوتاه:

مقاله كيفر زدايي از اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي

==============

مقاله كيفر زدايي از اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود مقاله كيفر زدايي اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي

بازدید :      ۲۲ خرداد ۱۳۹۶     ۱۲:۳۸:۳۱     ياسر

دانلود مقاله كيفر زدايي اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي

نیک فایل - دانلود مقاله رمزگشايي نماد خاك بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {مقاله رمزگشايي نماد خاك} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.مقاله رمزگشايي نماد خاك

توضيحات كوتاه:

مقاله رمزگشايي نماد خاك

==============

مقاله رمزگشايي نماد خاك

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود مقاله رمزگشايي نماد خاك

بازدید :      ۲۲ خرداد ۱۳۹۶     ۱۲:۳۷:۳۰     ياسر

دانلود مقاله رمزگشايي نماد خاك

   آخرین مطالب ارسالی

جدید     دانلود تحقيق تاثير رابطه والدين بر تربيت فرزندان
    دانلود تحقيق حقوق بيمه هاي دريايي
    دانلود تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران
    مقاله اخلاق و معاشرت در خانواده
    مقاله شناخت گناه ، آثار و ارزيابي گناه انديشه و عمل
    مقاله حضرت مهدي، ظهور امام زمان و مهدويت در اديان مختلف
    دانلود مقاله بررسي انقلاب اسلامي
    دانلود مقاله راهكارهاي همكاري هوشمندان
    دانلود پروژه طراحي يك وب سايت
    دانلود تحقيق فلسفه احكام و اعمال حج از منظر آيات و روايات

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان