نيك فايل

نيك فايل

نیک فایل - دانلود تحقيق روانشناسي رشد بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پژوهش درس روانشناسي رشد 2} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پژوهش درس روانشناسي رشد 2

توضيحات كوتاه:

پژوهش درس روانشناسي رشد 2

==============

پژوهش درس روانشناسي رشد 2

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود تحقيق روانشناسي رشد

بازدید :      ۷ خرداد ۱۳۹۶     ۰۱:۰۸:۲۰     ياسر

دانلود تحقيق روانشناسي رشد

نیک فایل - دانلود پروژه راهنمايي و مشاوره در خانواده از روانشناسي و سلامت خانواده بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پژوهش درس راهنمايي و مشاوره در خانواده} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پژوهش درس راهنمايي و مشاوره در خانواده

توضيحات كوتاه:

پژوهش درس راهنمايي و مشاوره در خانواده از پودمان روانشناسي و سلامت خانواده

==============

پژوهش درس راهنمايي و مشاوره در خانواده

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پروژه راهنمايي و مشاوره در خانواده از روانشناسي و سلامت خانواده

بازدید :      ۷ خرداد ۱۳۹۶     ۰۱:۰۷:۳۸     ياسر

دانلود پروژه راهنمايي و مشاوره در خانواده از روانشناسي و سلامت خانواده

نیک فایل - مقاله عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان دبيرستاني به شاخه كاردانش بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {مقاله بررسي عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان دبيرستاني به شاخه كاردانش} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.مقاله بررسي عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان دبيرستاني به شاخه كاردانش

توضيحات كوتاه:

اين مقاله در 14 صفحه با رعايت تمامي اصول نگارش مقالات ( چكيده ، مقدمه ، پيشنيه تحقيق ، آزمودنيها يا شركت كنندگان منابع ابزار پژوهش شيوه اجرانتايج بحث ونتيجه گيري حجم نمونه ) جهت ارائه در مقاطع دانشگاهي و دبريستان مي باشد

==============

مقاله بررسي عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان دبيرستاني به شاخه كاردانش

ادامه مطلب       نظرات (0)

مقاله عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان دبيرستاني به شاخه كاردانش

بازدید :      ۷ خرداد ۱۳۹۶     ۰۱:۰۶:۵۰     ياسر

مقاله عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان دبيرستاني به شاخه كاردانش

نیک فایل - دانلود مقاله نقش اينترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {مقاله نقش اينترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.مقاله نقش اينترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات

توضيحات كوتاه:

اين مقاله در 63 صفحه جهت ارائه در رشته هاي نرم افزار و شبكه هاي كامپيوتري با وسواس تمام براي مقاطع كارداني و كارشناسي آماده گرديده است كه فهرست مطالب در قسمت توضيحات كامل آمده است

==============

مقاله نقش اينترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود مقاله نقش اينترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات

بازدید :      ۷ خرداد ۱۳۹۶     ۰۱:۰۶:۰۹     ياسر

دانلود مقاله نقش اينترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات

نیک فایل - دانلود اكسل داده هاي نسبتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الي 1394 بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود اكسل داده هاي نسبتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الي 1394} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود اكسل داده هاي نسبتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الي 1394

توضيحات كوتاه:

دانلود فايل اكسل داده هاي مربوط به نسبتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الي 1394ويژه انجام تحقيقات، مقالات و پايان نامه هاي رشته هاي حسابداري، مديريت مالي و اقتصاد در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري

==============

دانلود اكسل داده هاي نسبتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الي 1394

 

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود اكسل داده هاي نسبتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الي 1394

بازدید :      ۷ خرداد ۱۳۹۶     ۰۱:۰۵:۰۵     ياسر

دانلود اكسل داده هاي نسبتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الي 1394

نیک فایل - دانلود مقاله عوامل ترس در كودكان بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {مقاله ترس در كودكان و عوامل آن} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.مقاله ترس در كودكان و عوامل آن

توضيحات كوتاه:

مقاله رشته روانشناسي درباره ترس در كودكان مي باشد در اين مقاله درباره عوامل ترس كودكان و راه هاي مقابله و درمان آن در 26 صفحه توضيح داده شده است و داراي فهرست كامل و منابع مي باشد

==============

مقاله ترس در كودكان و عوامل آن

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود مقاله عوامل ترس در كودكان

بازدید :      ۷ خرداد ۱۳۹۶     ۰۱:۰۴:۲۷     ياسر

دانلود مقاله عوامل ترس در كودكان

نیک فایل - دانلود پروژه كليساي وانك و اقليم اصفهان بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {پروژه بررسي كليساي (سن سور) وانك و اقليم اصفهان} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.پروژه بررسي كليساي (سن سور) وانك و اقليم اصفهان

توضيحات كوتاه:

اين فايل در قالب WORD و در 70 صفحه تحرير شده است شامل دو فصل كه فصل اول درباره اقليم اصفهان در 35 صفحه و فصل دوم درباره بررسي معماري بناي كليسا در 35 صفحه مي باشد

==============

پروژه بررسي كليساي (سن سور) وانك و اقليم اصفهان

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پروژه كليساي وانك و اقليم اصفهان

بازدید :      ۷ خرداد ۱۳۹۶     ۰۱:۰۳:۴۳     ياسر

دانلود پروژه كليساي وانك و اقليم اصفهان

نیک فایل - دانلود مقاله كمال گرايي افراد افسرده بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {مقاله كمال گرايي در افراد افسرده} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.مقاله كمال گرايي در افراد افسرده

توضيحات كوتاه:

در اين پروژه درباره كمال گرايي در افراد افسرده تحقيق شده تعداد صفحات آن 95 مي باشد و داراي فهرست و منابع و نتيجه گيري است و در آخر دو پرسشنامه يكي بيان كننده حالت فرد و ديگري بيان كننده شخصيت فرد است طراحي شده است

==============

مقاله كمال گرايي در افراد افسرده

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود مقاله كمال گرايي افراد افسرده

بازدید :      ۷ خرداد ۱۳۹۶     ۰۱:۰۳:۰۸     ياسر

دانلود مقاله كمال گرايي افراد افسرده

نیک فایل - دانلود تحقيق حسابداري محيط زيست بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود تحقيق آماده حسابــداري محيط زيست} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود تحقيق آماده حسابــداري محيط زيست

توضيحات كوتاه:

دانلود تحقيق آماده با عنوان حسابــداري محيط زيست در حجم 21 صفحه همراه با توضيحات كامل ويژه ارائه به عنوان تحقيق براي درس بررسي موارد خاص در حسابداري رشته حسابداري مقطع كارشناسي ارشد

==============

دانلود تحقيق آماده حسابــداري محيط زيست

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود تحقيق حسابداري محيط زيست

بازدید :      ۶ خرداد ۱۳۹۶     ۱۱:۰۴:۱۶     ياسر

دانلود تحقيق حسابداري محيط زيست

نیک فایل - دانلود پاورپوينت محيط زيست حسابداري بصورت آني

جهت دريافت فايل با عنوان {دانلود پاورپوينت حسابــداري محيط زيست} به لينك توضيحات و دانلود فايل برويد و پس از مطالعه توضيحات كامل اقدام به دانلود آن كنيد.دانلود پاورپوينت حسابــداري محيط زيست

توضيحات كوتاه:

دانلود پاورپوينت ارائه كلاسي با عنوان حسابــداري محيط زيست در حجم 42 اسلايد همراه با توضيحات كامل ويژه ارائه كلاسي درس بررسي موارد خاص در حسابداري رشته حسابداري مقطع كارشناسي ارشد

==============

دانلود پاورپوينت حسابــداري محيط زيست

ادامه مطلب       نظرات (0)

دانلود پاورپوينت محيط زيست حسابداري

بازدید :      ۶ خرداد ۱۳۹۶     ۱۱:۰۴:۱۶     ياسر

دانلود پاورپوينت محيط زيست حسابداري

   آخرین مطالب ارسالی

جدید     دانلود تحقيق تاثير رابطه والدين بر تربيت فرزندان
    دانلود تحقيق حقوق بيمه هاي دريايي
    دانلود تحقيق استناد به مسئوليت قهري با وجود مسئوليت قراردادي در جبران ضرر زيان ديده در فقه و حقوق ايران
    مقاله اخلاق و معاشرت در خانواده
    مقاله شناخت گناه ، آثار و ارزيابي گناه انديشه و عمل
    مقاله حضرت مهدي، ظهور امام زمان و مهدويت در اديان مختلف
    دانلود مقاله بررسي انقلاب اسلامي
    دانلود مقاله راهكارهاي همكاري هوشمندان
    دانلود پروژه طراحي يك وب سايت
    دانلود تحقيق فلسفه احكام و اعمال حج از منظر آيات و روايات

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان